Yarışma Takım Başvuru Formu

Takım Sorumlusu Bilgileri:
Takım Sorumlusunun Bağlı olduğu Kurum'a kayıtlı olduğunu gösteren belge Doküman uzantıları sadecedoc,docx,pdf,pdfx ... gibi olmalıdır.
Takım Üyeleri Bilgileri:
googel ads